Цели за устойчиво развитие

Дневен ред 2030 за устойчиво развитие на света е програмата на ООН, включваща 17 цели и 169 подцели, които 193 държави приеха да изпълнят, за да превърнат света в по-добро място за живот.
READ MORE

Глобално образование

Глобалното образование подчертава взаимосвързаността и взаимозависимостта на човечеството. То цели да развие чувство у всеки гражданин за част от една глобална общност, не за изолиран индивид.
READ MORE

Сътрудничество за развитие

Сътрудничеството за развитие е основен инструмент за прилагане на външнополитическата стратегия на ЕС, насочена към развиващите се страни за по-добър и стабилен живот. Финалната му цел е премахването на крайната бедност по света.
READ MORE